Lắp đặt đầu android GOTECH chính hãng trên ô tô khu vực Gia Lâm- Long Biên.